…veel zang, beetje theater…

Suzettes leden

– Andrea Wels – Alt
– Christine van Giesen – Mezzo / Sopraan / 1e stemvork
– Emilie Rozendaal – Sopraan / Mezzo
– Fabiola Bukkems –   Sopraan / Mezzo
– Marja van Veenendaal – Sopraan
– Michèle Soons – Mezzo
– Nicole Keeris – Mezzo
– Suzon Spierings – Alt / 2e stemvork
– Will Eltink – Alt
– Yolanda Wilken – Sopraan