Beeld en Geluid

...wordt aan gewerkt...
Sentimental Journey – Korenfestival EZ Voices 04-11-2023
Duifjes vermoorden in het park… Korenfestival EZ-voices 04-11-2023
Lean on me – Expositie Kunst en Ko Eindhoven 04-06-2023
Sentimental Journey – Nijmegen Klinkt! 12-06-2022